Wiosna we Wspólnocie Mieszkaniowej

Nadchodząca pora roku niesie za sobą szereg prac, mających na celu poprawienie estetyki nieruchomości, oraz przede wszystkim naprawienie uszkodzeń, które powstały podczas zimy. Dobry i solidny Zarządca Nieruchomości pomyśli o tym za nas. Wiosna to czas na zmiany, warto pomyśleć o modernizacjach, naniesieniu dodatkowych nasadzeń, które sprawią, iż będzie nam się żyło przyjemniej. Wystarczy impuls oraz chęć współpracy z innymi mieszkańcami, aby wspólnie stworzyć nawet piękny klomb z kwiatów, który sprawi, iż nasza nieruchomość będzie wyglądała dużo lepiej. Rynek obfity jest w specjalistyczne firmy, które oferują usługi z zakresu projektowania i zagospodarowania terenu zielonego wokół naszego budynku. Tak więc możemy zająć się tym sami lecz po co skoro mamy zarządcę, który swoim doświadczeniem oraz znajomością rynku może zrobić to za nas. Mamy szeroki wachlarz możliwości, wybór należy tak naprawdę od nas. Szerszym przedmiotem rozważań jest kwestia czy chcemy to zrobić sami, organizując w sobotnie popołudnie pracę wspólną dla wszystkich chętnych mieszkańców, czy wręcz przeciwnie by zrobił to tzw. fachowiec czyli osoba zajmująca się tym na co dzień. Tak na prawdę nie jest ważne kto to zrobi, najważniejszym i niezaprzeczalnym faktem jest to, że powinno być ładnie, schludnie i czysto, byśmy czuli się dobrze we własnym otoczeniu.

Zajmijmy się remontami

Warto przemyśleć kwestię zaplanowania większego remontu. Dobry Zarządca Nieruchomości w Szczecinie myśli przede wszystkim by budynek funkcjonował prawidłowo, to właśnie umożliwi wykonanie corocznego przeglądu budowlanego nieruchomości. Podczas, którego dowiadujemy się co w naszej nieruchomości działa nie prawidłowo, a co wystarczy ulepszyć.

Prawda jest taka, że każdy właściciel, mieszkaniec oraz zarządca jest zobowiązany do utrzymania nieruchomości w należytym stanie estetycznym, lecz przede wszystkim technicznym. Zarządca podpisując umowę o zarządzanie, obliguje się do nieustannego dbania o poprawne funkcjonowanie nieruchomości. Zaplanowanie prac remontowych jest w tym wypadku koniecznością, bardzo duże znaczenie ma też uchwalany co roku na zebraniu sprawozdawczym plan remontów na nadchodzący rok, dzięki czemu łatwo można wspólnymi siłami podjąć decyzję o priorytetach koniecznych do ewentualnej naprawy, rozmowy z zarządcą jako fachowcem pod kontem konieczności wykonania konkretnych robót czy zaplanowania ewentualnego kredytu. Najczęściej remonty i prace wykonywane w nieruchomości finansowane są ze środków z funduszu remontowego, dlatego tak ważne jest utworzenie takiego funduszu już na początku działania wspólnoty. Dzięki temu mamy szansę w przyszłości na poprawę funkcjonowania naszego otoczenia w szczecińskich wspólnotach zarządzanych przez dobrych zarządców.

Grunt to dobra organizacja pracy Zarządcy

Zarządzanie nieruchomościami w Szczecinie to przede wszystkim dbanie o zasób budynków, który został powierzony Zarządcy. Dobry Zarządca pomyśli za nas, właśnie dlatego wspólnoty podpisują umowy z firmami ze specjalistycznymi firmami prowadzącymi taką działalność. Odpowiednio dobrany zespół ludzi jest w stanie zagwarantować przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, i fachowe wsparcie dla Zarządu wspólnoty.

Dobrego i dobrze zorganizowanego zarządcę w Szczecinie poznamy przede wszystkim, po tym czy planując remont zacznie od oceny czy wymagana jest powierzchowna naprawa, czy stopień degradacji budynku wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu będzie również szukał atrakcyjnych sposobów na pozyskanie środków finansowych niezbędnych do wykonania takich prac. Podpowie o możliwościach znalezienia najtańszego kredytu, sprzedaży na wolnym rynku poddasza w budynku itp. Kolejnym bardzo istotnym elementem przygotowania remontu jest wybór odpowiedniej firmy spośród tych, które złożyły oferty na zapytanie Zarządcy dotyczące zakresu remontu.

Podczas remontów czy modernizacji bardzo ważnym elementem jest przeprowadzanie kontroli przez osoby do tego celu uprawnione. Jest to bardzo ważny moment każdego przedsięwzięcia, ponieważ od poprawnie wykonanych prac zależy funkcjonowanie oraz zadowolenie mieszkańców budynku. Szczytem marzeń wielu Zarządów , jest by Zarządca miał również uprawnienia budowlane, pozwalające na przeprowadzanie kontroli. W Szczecinie jest nie wielu Zarządców, którzy łączą oba zakresy prac w swojej działalności.