Oferta

Pracujemy dla:

– wspólnot mieszkaniowych
– spółdzielni mieszkaniowych
– właścicieli nieruchomości komercyjnych
– właścicieli kamienic czynszowych
– deweloperów
– właścicieli wynajmowanych mieszkań

Oferujemy następujące usługi:

– administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
– przeglądy okresowe budynków: budowlane, elektryczne i gazowe
– opracowywanie planu remontów z możliwością jego wyceny
– badania i analizy termowizyjne budynków lub ich elementów
– nadzorowanie robót budowlanych
– kosztorysowanie robót inwestycyjnych i remontowych
– ekspertyzy techniczne diagnozujące problemy eksploatacyjne w obiektach budowlanych oraz wskazujące możliwości ich rozwiązania

Zarządzanie obiektem

Organizujemy obsługę budynku pod względem formalno-prawnym oraz eksploatacyjnym, w tym przeglądy budowlane, utrzymanie porządku i czystości.

Zarządzanie finansami

– prowadzimy bieżącą ewidencję księgową nieruchomości i rozrachunków z właścicielami
– prowadzimy sprawozdawczość finansową, w szczególności podatkową zgodnie z obowiązującym prawem
– prowadzimy indywidualne konta rozliczeń wpłat
– prowadzimy nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań publiczno-prawnych (ZUS,Urząd Skarbowy) i płatności wobec kontrahentów
– monitorujemy i windykujemy należności
– sporządzamy okresowe sprawozdania, analizy i raporty finansowo-ekonomiczne
– przygotowujemy roczny plan finansowy dla nieruchomości

Remonty i inwestycje

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam na fachowe określenie potrzeb remontowych lub napraw w zarządzanych nieruchomościach. Określamy najlepsze technologie ich wykonania oraz wartość inwestycji. Przygotowujemy roczne plany remontów dla zarządzanych wspólnot i nieruchomości, które realizujemy po uzgodnieniu z Zarządem. Uprawnienia inspektora nadzoru pozwalają na kontrolę rzetelności wykonywanych prac i nadzór nad nimi.

Ekspertyzy i opinie

Otrzymacie Państwo również odpowiedzi na pytania, czy wentylacja działa prawidłowo, czy nie ma pęknięć w ścianach i ubytków w izolacji, czy instalacja grzewcza działa prawidłowo.
Jeżeli planują Państwo modernizację domu, dodatkowe ocieplenie ścian, być może zastanawiacie się nad wymianą okien – zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Badania termowizyjne w budownictwie

Dzięki kamerze termowizyjnej potrafimy określić czy w zarządzanych budynkach ucieka ciepło, czy okna i drzwi są szczelne, gdzie występują zawilgocenia oraz jakie są powody powstawania pleśni. Prowadzona przez naszą firmę diagnostyka pozwala precyzyjnie określić potrzeby remontowe oraz wysokość środków finansowych niezbędnych na remonty i modernizacje.

Dokumenty do pobrania

– Oferta ogólna
– Wzór umowy
Ustawa o własności lokali

Formularz kontaktowy