O firmie

AKA-DOM Krystyna Kęcka-Piotrowska to firma, która powstała 1 czerwca 2011 roku.

Jestem członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ZAP/0101/07.

Od roku 1983 posiadam uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako mgr inż. budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr 336/Sz/83).

W 1997 roku zostałam audytorem energetycznym Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Mam licencję zarządcy nieruchomości nr 17670 oraz pośrednika obrotu nieruchomościami nr 15424.

Zdobyte przez ponad 30 lat pracy doświadczenie wykorzystuję we własnej firmie.