Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jest ono jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informujemy Cię zatem o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest AKA-DOM – ul. Gdańska 10 Szczecin. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem drogi elektronicznej: biuro@akadom.pl, lub listownie na podany powyżej adres.

Administratorami są również nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy. Współpraca z naszymi partnerami ma na celu optymalizację treści na naszej stronie internetowej, tak aby jak najwygodniej dostarczać niezbędne informacje odwiedzającym ją osobom.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe w rozumieniu nowego rozporządzenia, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym strony internetowej i innych usług, które świadczymy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z możliwości kontaktu z nami w ważnych dla Ciebie sprawach, jak np. odpowiadanie na zapytania dotyczące naszej działalności i współpracy lub zarządzania nieruchomością
• realizacji umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi
• obsługi reklamacji;
• obsługi innych zgłoszeń, które do nas wysyłasz (np. poprzez email, wiadomości w mediach społecznościowych lub formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz odpowiadanie na zapytania

Dodatkowo, jeżeli jesteś naszym klientem, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AKA-DOM którym jest:
• realizacja umów ze wspólnotami mieszkaniowymi i informowanie mieszkańców o istotnych dla nich sprawach z tym związanych
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi:
Imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, email.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, firmom świadczącym usługi pogotowia lokatorskiego, naprawy, remonty itp. oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia Ci usług przez AKA-DOM, zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Zmiany w powyższym zakresie zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 roku.